Hem / Sekretessspolicy

Dela

SEKRETESSPOLICY


PRO PERFORMANCE SPORTS, LLC, a California aktiebolag d/b/a SKLZ ("SKLZ", ”vi”, eller ”oss") respekterar alltid våra kunders sekretess. Vi vill ge bästa möjliga kundservice. SKLZ tillhandahåller denna sekretesspolicy (denna ”Policy") för att informera dig om vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder den. Denna policy gäller för kundinformation som erhålls i samband med SKLZs drift på eller genom våra webbsidor, våra mobilsajter, vår närvaro i sociala medier, våra mobila appar och våra fysiska platser. I denna policy benämns våra webbsidor, våra mobilsajter, vår närvaro i sociala medier och våra mobila appar som våra ”sajter”. E-post, sociala medier (definieras nedan), online marknadsföringskampanjer och internetbaserad reklam benämns gemensamt som våra ”internetmarknadsföringskanaler”

 

Genom åtkomst till eller användning av någon av våra sajter godkänner du att denna policy är en del av användningsvillkoren för sajterna och du samtycker till: (1) att vi och tredjepart (definieras nedan) får samla in personlig information på ett sätt som överensstämmer med vad som anges här; (2) att, med undantag för granskningar som utförs av utvald tredje part av en oberoende granskare (inkluderat, men inte begränsat till, de som utförs i enlighet med PCI-standarder (PCI = Payment Card industry), är tredjepart som samlar in information i anslutning till sajterna och relaterade tjänster endast ansvariga för deras egen säkerhetsövervakning, datainsamlingsmetoder, dataspridning eller delningspraxis, datahantering, datasäkerhet, sekretesspolicies och bortvalda policies och rutiner (”Sekretess och datasäkerhetspolicies”) och (3) är förpliktigade att följa alla villkor här. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte gå in på eller använda sajterna.

  

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Med mål och avsikt att tillhandahålla produkter och tjänster och förbättra din totala upplevelse tar vi emot, samlar in och sparar information på olika sätt, inkluderat när du besöker våra sajter eller lämnar information till oss. Vi kan även samla in information när du: (1) öppnar ett konto hos oss; (2) använder våra tjänster; (3) gör ett köp; (4) kontaktar oss via någon kundtjänstmetod; (5) skickar något användarskapat innehåll (via våra sajter eller på annat sätt); (6) deltar i kundundersökningar, undersökningar, tävlingar eller kampanjer eller (7) på annat sätt lämnar din information till oss.  En del av informationen som du lämnar är personlig. Exempel på sådan information är följande: ditt namn, e-postadress, ditt eller företagets adress, ditt eller företagets telefonnummer, kontokortsinformation, personlig och/eller företagets demografiska information, personliga inköp, kontaktpreferenser och personliga och/eller yrkesmässiga åsikter.

Vi kan även ta emot, samla in och spara ”automatisk information” via cookies (enligt definition nedan) och på andra automatiska sätt.  Automatisk information gör det möjligt att skräddarsy reklam och erbjudanden speciellt till dig. Utöver sådan specialanpassning är vi intresserade av automatisk information för att säkerställa att vår mobila och/eller onlinenärvaro fungerar på ett korrekt och effektivt sätt för dig och din individuella kunderfarenhet, för att utvärdera användning och fördelar av sådan närvaro och ge support åt våra sajter och internettmarknadsföringskanaler.

Funktionen på sajterna (oavsett om det är via cookies, din webbläsare, webbläsarinställningar eller på annat sätt) kan tillåta samverkan mellan sajterna och tredjeparts sociala mediawebbplatser (t.ex. facebook, twitter, etc.) (var och en och kollektivt, ”Sociala medier”) När du eller din webbläsare samverkar med sociala medier kan den information bli offentlig och/eller bli känd för oss och sociala medier. Ett av de sätt som du kan samverka med sociala medier är när du ”gillar” en produkt eller annat innehåll, ”delar” en produkt eller annat innehåll eller kommenterar en produkt eller annat innehåll. Om du, din dator eller din webbläsare gör något sådant så ger du oss behörighet att dela, få åtkomst till och/eller publicera information om dig i vår aktivitet i samband med sajterna och våra tjänster (t.ex. ”gilla” och kommentarer) och att få åtkomst till information på dina social medier.

  

COOKIES

En cookie är en liten mängd data som skickas från vår server och som lagras på din dators hårddisk.

 

COOKIES SOM ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGA FÖR ATT SAJTEN SKA FUNGERA

Vissa av de cookies som vi använder är viktiga för att delar av sajten ska fungera och är redan inställda. Dessa är absolut nödvändiga för försäljning av produkter som du vill ha och utan dem kan inte sajterna fungera som det är avsett.

 

ANNAN ANVÄNDNING AV COOKIES (DÄR ANVÄNDAREN HAR SAMTYCKT TILL SÅDAN ANVÄNDNING)

Om du samtycker till att vi gör det så använder vi även cookies och annat liknande för att sammanställa anonymt insamlad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur våra användare använder våra sajter och för att hjälpa oss att förbättra strukturen på våra sajter (vi kan inte identifiera dig personligen på det här sättet). Vi använder cookies och andra sådana enheter för att förstå vem som har besökt vilka sidor och reklam på sajterna, för att bestämma hur ofta speciellt sådana sidor och reklam besöks, för att bestämma de populäraste områdena på sajten och allmänt för att övervaka användningen av sajterna.

Om du samtycker till att vi gör det så använder vi även cookies och andra liknande enheter för att: låta dig ta med information mellan sidorna på våra sajter och undvika att behöva ange informationen flera gånger vid registreringen låta dig få åtkomst till sparad information hjälpa oss att känna igen dig som en unik besökare när du kommer tillbaka till våra sajter och för att låta oss skräddarsy innehåll eller reklam så att de stämmer överens med dina intressen eller för att undvika att visa samma reklam upprepade gånger öka hastigheten vid sökningar och/eller i undersökningar säkerställa att du inte bjuds in att fylla i ett frågeformulär för ofta eller om du redan har gjort det.

  

WEBBLÄSARINSTÄLLNINGAR

De flesta webbläsare är automatiskt inställda att acceptera cookies, men du kan ställa in att din webbläsare ska neka cookies eller be din webbläsare att meddela om en cookie har sparats. Vissa tjänster aktiveras endast om det finns en cookie och om du väljer att vägra cookies är vissa funktioner på den här Sajten inte tillgängliga för dig.

Ta reda på hur man avaktiverar/aktiverar cookies genom att klicka på avsnittet ”Manage Cookies” på Interactive Advertising Bureau UKs sajt på följande länk http://www.allaboutcookies.org 

Vi använder Adobe Flash Player för att visa video- eller bildinnehåll. Det är inte möjligt att blockera eller begränsa flash-cookies i dina webbläsar-inställningar. Men det finns information om hur man kontrollerar flash players sekretess- och säkerhetsinställningar på Adobes webbplats: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security 

  

DELA INFORMATION

SKLZ använder informationen som beskrivs ovan för att skräddarsy vårt innehåll så att det passar dina behov och för att bättre förstå våra läsares demografi.  Utöver vad som anges i denna policy så säljer vi inte, handlar inte med och hyr inte ut din information till andra. Vi och våra servicepartners använder din information för att driva eller reparera våra sajter och för att leverera våra tjänster. Till exempel måste vi lämna din kreditkortsinformation till banken som har utfärdat kortet för att bekräfta betalning för produkter som köpts på sajterna och lämna din adressinformation vidare till leverantörsföretaget som levererar produkterna som du har beställt.

Lagar eller rättsmyndigheter kan även kräva att vi lämnar personlig information till behöriga statliga myndigheter. Vi avslöjar sådan information om vi får ett domstolsbeslut, stämning eller föreläggande eller för att samarbeta med eller polisundersökning. Vi samarbetar med polismyndigheten för att identifiera dem som använder våra tjänster för illegala aktiviteter eller som på annat sätt överträder gällande lag. Vi förbehåller oss rätten att använda, tillkännage eller dela sådan information för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder gällande aktiviteter som vi i god tro misstänker är olagliga eller illegala (kriminellt eller civilrättsligt), misstänkt bedrägeri, potentiell eller faktiska överträdelser av våra sajters användningsvillkor och/eller situationer som inkluderar potentiella hot mot säkerheten för någon person eller enhet.

  

SÄKERHETSPOLICY

För att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla rätt information och för att säkerställa korrekt användning av informationen har vi genomfört fysiska, elektroniska och ledningsprocedurer för att skydda och säkra den information som vi samlar in online.

Vi använder 128-bitars SSL-kryptering för att kryptera viktig information, till exempel din kreditkortsinformation, för att förhindra obehörig åtkomst under överföring av dina order via Internet. Vi tillämpar normal branschpraxis internt och med alla våra serviceleverantörer, lämpliga till den känslighetsgrad som informationen som omfattas, för att upprätthålla säkerheten för din personliga information och för att undvika att den avslöjas på annat sätt än vad som beskrivs i denna policy. Din personliga information kan även vara skyddad av det lösenord som du skapade när du registrerade dig på en av våra sajter där denna funktion erbjuds. Det är ditt ansvar att hålla lösenord hemliga. Du kan när som helst ändra lösenordet genom att följa instruktionerna på sajten där du registrerade dig.

Även om vi anstränger oss för att säkerställa att din information förblir säker hos oss kan aldrig säkerheten vid internet-överföringar garanteras. Åtkomsten till personlig information begränsas till de SKLZ-anställda eller agenter som har specifikt behov att få åtkomst till eller hämta denna information. Vi sparar data på flera servicesystem, i kontrollerade, säkra omgivningar.

  

PCI-ÖVERSIKT

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är en säkerhetsstandard som vid Tier 1-certifiering och -överensstämmelse garanterar oslagbar säkerhet och skydd av känslig kundinformation, däribland kreditkort.

 

Kraven för Tier 1-certifiering omfattar:


Sajter genomgår en omfattande OBEROENDE granskning och avsevärda investeringar för att erhålla Tier 1 PCI DSS-certifiering. Syftet är att säkerställa att deras kunders information är så säker som möjligt när de köper produkter online.

Venda är den enda globala webbplatsleverantören som tillhandahåller företagsbred PCI DSS Tier 1-certifiering. Besök www.venda.com för mer information.

 

VERIFIED BY VISA – ÖVERSIKT

Verified by Visa, även känd som 3-D Secure, är en extra nivå på säkerhet som har utvecklats av Visa och MasterCard för att öka säkerheten för betalningar och transaktioner som erbjuds till kunder via internet. När du initierar en transaktion med en av de här kortutgivarna dirigeras du om till den kortutgivande bankens webbsida för att godkänna transaktionen. Du måste ange ditt lösenord, eller skapa ett om du inte redan har ett, som sedan dirigerar dig tillbaka till vår sajt för att slutföra beställningen. Om du skapar ett lösenord så kan du använda detta lösenord på alla andra sidor som använder 3-D Secure-tekniken.  OBS! Detta lösenord är inte samma som du använder för att logga in på vår sajt.

  

TREDJEPARTS LÄNKAR

Personlig information och/eller icke personlig information kan samlas in av sociala medier, analystjänster eller andra tredje parts leverantörer eller tjänsteleverantörer (kallas här för ”Tredjepart”) Tredjepart kan övervaka sajterna och/eller deras egna webbplatser för att samla information om sajternas trafik, statistik, reklam, ”klick” och/eller andra aktiviteter och sådana tredjeparter kan använda cookies, webbsignaler och andra övervakningstekniker för att sammanställa statistik och information om användare och/eller för att sammankoppla icke personligt identifierbar information med personlig information.

Med undantag för vad som i övrigt anges i denna policy så styr vi inte över tredjeparts sekretess- och säkerhetspolicies. Tredjepart har sina egna sekretess- och datasäkerhetspolicies. Vi rekommenderar att du läser och bekantar dig med sådana policies. Vi å andra sidan tar inget ansvar för att sådan tredjepart följer sina policies eller noggrannheten i deras policies.

 

OMYNDIGA

Våra sajter är webbplatser för ”allmänheten” men är inte anpassade för barn. För att skydda barnens sekretess samlar inte våra sajter medvetet in personlig information från barn under 13 år utan uttryckligt godkännande från deras föräldrar. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror at vi har obehörig information om ditt barn som är under 13 år ber vi dig kontakta oss via länken ”Kontakta kundtjänst” nedan.

 

DITT SAMTYCKE

Genom att använda den här sajten samtycker du till att SKLZ samlar in och använder denna information. Om vi beslutar oss för att ändra vår policy kommer vi att meddela dessa ändringar på den här sidan, så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi avslöjar den.